WERKWIJZE |

 

KENNISMAKING | We beginnen altijd met een vijblijvende kennismaking bij u op locatie. Hierin bespreken we gezamelijk uw wensen en ideeën en tonen u onze mogelijkheden middels gemaakte tekeningen en sfeerimpressies. Uw wensen noteren wij waar onze ontwerpers en projectleiders mee aan de slag kunnen.

 

INVENTARISATIE | Afhankelijk van uw wensen komt de geschikte ontwerper of projectleider bij u inmeten. Hierin nemen wij de maatvoering van de tuin, aanwezige materialen, bestaamde bouwkundige of groene elementen welke behouden moeten worden, grondmonsters en eventueel watermonsters op. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij verder met het maken van een ontwerp.

 

ONTWERP | Na de inventarisatie gaat de ontwerper schetsen. Aan de hand van deze schetsen wordt er een eerste ontwerp gemaakt. Met dit ontwerp komen wij bu u terug om dit te bespreken en eventuele wijzigingen doorvoeren. Eventueel maken wij ook 3D Impressies om u een nog beter beeld te kunnen bieden van uw toekomstige tuin. Het definitieve ontwerp stellen wij op na uw goedkeuring. Deze definitieve tekening vormt de leidraad voor de verdere uitvoering van de tuin.

 

BEPLANTINGSPLAN | In het definitieve ontewerp geven wij een beplantingsindicatie. Na akkoord gaan wij verder met het verder uitwerken van het beplantingsplan. Het beplantingsplan geeft inzicht in de verschillende soorten beplanting en de hoeveelheden. Hierin wordt de uiteindelijke plantkeuze gemaakt welke het best past bij de locatie en uw persoonlijke voorkeur.

 

UITVOERING | Bij de uitvoering wordt het definitieve ontwerp besproken met de projectleider en hoveniers. Onder begeleiding van ontwerper en projectleider wordt de tuin vervolgens gemaakt. Vooraf krijgt u een diidelijke prijsaanbieding waarin alle kosten voor uw tuin staan beschreven zodat u weet waar u aan toe bent. Na akkoord is het materialen bestellen, grond en zand leveren en het stap voor stap opbouwen van uw droomtuin!

Afbeelding 3

 

 Afbeelding 2